Your browser does not support JavaScript!

 
:::
網站導覽
1 . 學程簡介
2 . 成員簡介
      2-1 . 生技產業碩博士學位學程
            2-1-1 . 校內師資
            2-1-2 . 業界師資
                  2-1-2-1 . 聯亞生物醫學集團
                  2-1-2-2 . 柏勝生技有限公司
                  2-1-2-3 . 台塑生醫科技股份有限公司
3 . 招生資訊
      3-1 . 招生特色
      3-2 . 招生資訊
4 . 課程簡介
5 . 與我們聯繫
6 . 課程簡介(新)
      6-1 . 課程規劃(碩)
      6-2 . 課程規劃(博)
      6-3 . 學期研究所課表
7 . 重要活動
      7-1 . 教育部課程分流計畫啟動
      7-2 . 生技產業碩士學位學程簽約記者會
      7-3 . 生技產業博士學位學程簽約記者會
      7-4 . 生技產業新知論壇講座
            7-4-1 . 104(上) 生技產業新知論壇講座
            7-4-2 . 104(下) 生技產業新知論壇講座
            7-4-3 . 105(上) 生技產業新知論壇講座
            7-4-4 . 105(下) 生技產業新知論壇講座
            7-4-5 . 106(上) 生技產業新知論壇講座
            7-4-6 . 106(下) 生技產業新知論壇講座
8 . 教學研究
      8-1 . 教學資源
            8-1-1 . 長庚大學生物醫學所
            8-1-2 . 合作企業
            8-1-3 . 長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系
            8-1-4 . 長庚大學商管專業學院
      8-2 . course map
9 . 國際交流
      9-1 . 國際交流
10 . 規章辦法
11 . 系友資訊
12 . 傑出表現
13 . 合作企業(依筆畫排序)