Your browser does not support JavaScript!

 
:::
規章辦法
 
 
 
 
 
依 105年 9 月 5 日 學程之課委會 ,經課程委員決議:

105學年度以後入學之學生,依本校生醫所之英文畢業門檻之規定。